Advies over rioolrenovatie

Relinen van standleidingen en aansluitingen in een appartementencomplex begint met een goed advies. Dat advies over rioolrenovatie geven we graag én zonder verborgen kosten. Eerlijk over relinen en de mogelijkheden.

Haalbaarheidsonderzoek

Uitgebreid onderzoek in de stand- en aansluitleidingen met een rioolinspectiecamera.

Voordat de leidingen van binnenuit worden vernieuwd door middel van relinen, geven we een gratis advies met passend voorstel.

Inventarisatie

We beginnen altijd met een uitgebreide inventarisatie van het gebouw en de rioleringsleidingen. Hoe lopen de leidingen door de woningen en waar zijn de beluchtingen van de standleidingen. Verder is het belangrijk om te zien waar de riolering het pand weer verlaat en aansluit op het hoofdriool.

Beluchting riolering

Voor een optimale werking heeft elke standleiding een directe beluchting naar het dak. Deze beluchting is tijdens het renoveren van standleidingen een belangrijke toegang tot de leiding. Tijdens onze werkopname en het advies over rioolrenovatie, houden we rekening met de toegankelijkheid en mogelijk zichtbare leidingen in bergingen en kelders.

Gietijzeren standleiding

Wanneer de standleiding is gemaakt in gietijzer, dan zien we dit over het algemeen direct tijdens de eerste werkopname. We kunnen mogelijk een voorreiniging doen, om de echte staat van het gietijzer te bepalen. Hierdoor kunnen we ook een goede indicatie geven van de restlevensduur. Over het algemeen zijn de kleinere diameters (keuken en badkamer) in een slechtere staat wanneer ze zijn gemaakt van gietijzer.

Standleiding van asbest

In veel oudere gebouwen zijn er nog verschillende delen met asbesthoudende bouwmaterialen gemaakt. Een goed voorbeeld zijn asbesthoudende standleidingen, ook wel asbestcement leidingen. Deze leidingen zijn vaak nog in een redelijk staat, maar de grotere diameters van het toilet kunnen mogelijk uitdrogen. Hierdoor krimpt als het ware de standleiding met scheurvorming tot gevolg.

PVC riolering

We komen ook regelmatig pvc standleidingen tegen. Deze hebben over het algemeen de minste problemen. Enkel de kunststof rioleringsleidingen in gebouwen uit begin jaren 70 zijn soms dunwandig uitgevoerd. Hierdoor is het dan verstandig om deze leidingen preventief te laten relinen.

In het advies over rioolrenovatie benoemen we de verschillende soorten leidingen en de gebruikte materiaalsoort. Afhankelijk van de staat van de leiding geven een verwachting van de restlevensduur en een mogelijkheid voor het renoveren van de stand- en aansluitleidingen.

Techniek van relinen

Spraytechniek
We gebruiken voor de meeste staande leidingen onze Spraytechniek. We brengen epoxycoating in dunne laagjes van 1 mm. dikte aan met een roterende spuitkop.

Borsteltechniek
Bij kleinere leidingen of wanneer er veel oneffenheden in de leiding zitten, werken we met borstels. Vaak combineren we deze techniek met onze Spraytechniek om de geborstelde laag zo strak als mogelijk te conserveren.

Koustechniek
Simpel gezegd wordt er een kous in het riool getrokken. De kous is in epoxy gedrenkt en wordt nadat deze is aangebracht op druk gezet. Nadat de kous is uitgehard kan de leiding direct weer worden gebruikt.

Advies over rioolrenovatie?

We geven graag persoonlijk advies over de mogelijkheden van rioolrenovatie voor uw gebouw. Zonder kosten vooraf gewoon een eerlijk gesprek en duidelijk advies.

  • Overzichtelijk 
  • Meer Jaren Begroting
  • Basis voor conditiemeting
  • Compleet overzicht rioolrenovatie

Bel voor eerlijk advies:

(085) 130 49 73

ReLiner specialist

ReLiner - Standleidingen renoveren vanaf het dak

Renoveren standleidingen

Alle in het gebouw of appartementencomplex aanwezige standleidingen renoveren we vanaf het dak, de appartementen én vanuit de bergingen.

ReLiner - Onze technici relinen de aansluitingen vanuit de woning

Relinen van aansluitingen

Niet in alle gevallen is een complete leidingrenovatie noodzakelijk. In dat geval is een deelrenovatie van de leiding vaak voldoende om lekkages te verhelpen.

ReLiner - Deelrenovatie met spuittechniek

Deelrenovatie

Niet in alle gevallen is een complete leidingrenovatie noodzakelijk. In dat geval is een deelrenovatie van de leiding vaak voldoende om lekkages te verhelpen.

F.A.Q.

Advies over rioolrenovatie

Waarom is een advies over rioolrenovatie belangrijk?

Bij ReLiner begrijpen we dat een advies voorafgaand aan een offerte cruciaal is. Het biedt inzicht in de huidige conditie van het rioleringssysteem in het gebouw. Dit stelt ons in staat om specifieke problemen te identificeren, de benodigde renovaties nauwkeurig te bepalen en de meest geschikte technieken en materialen te kiezen. Dit leidt tot transparante prijsstelling en minimaliseert verrassingen tijdens het renovatieproces.

Wat houdt een advies voor rioolrenovatie in?

Het advies van ReLiner omvat een grondige inspectie van het rioleringssysteem, inclusief standleidingen en aansluitingen. Onze experts identificeren hierbij schade, verstoppingen, lekkages en structurele problemen. Op basis van deze inspectie stellen we een gedetailleerde analyse op, waardoor de aard en omvang van benodigde renovaties duidelijk worden.

Wie voert meestal het advies over rioolrenovatie uit?

Het advies wordt doorgaans uitgevoerd door gespecialiseerde rioleringsdeskundigen bij ReLiner. Onze professionals beschikken over de expertise, ervaring en geavanceerde apparatuur om een grondige inspectie uit te voeren en een nauwkeurig advies te verstrekken over de benodigde renovaties.

Wat zijn de voordelen van een gedetailleerd advies voorafgaand aan een offerte?

Bij ReLiner geloven we sterk in de voordelen van een gedetailleerd advies:

  • Nauwkeurige offerte: Het biedt een solide basis voor een nauwkeurige prijsopgave, aangezien de omvang van het werk helder is.
  • Voorkomt verrassingen: Het minimaliseert onverwachte complicaties tijdens de renovatie, wat de efficiëntie bevordert.
  • Efficiëntie en transparantie: We kunnen de juiste materialen en technieken selecteren, wat tijd en middelen bespaart en vertrouwen opbouwt bij onze klanten.

Moet ik betalen voor een advies over rioolrenovatie?

De eerste werkopname is altijd gratis. Vaak kunnen we op basis van de werkopname al een goed advies over rioolrenovatie afgeven. Soms adviseren we een uitgebreide rioolinspectie inclusief conditiemeting.

In de meeste gevallen rekenen we een vergoeding voor het uitvoeren van een gedetailleerd advies voor rioolrenovatie. Echter, deze vergoeding kan vaak verrekend worden als je besluit het renovatieproject met ReLiner uit te voeren. Dit wordt altijd vooraf duidelijk besproken, zodat je goed geïnformeerd bent.

Chat openen
1
👋 Kunnen we helpen?
Hallo 👋,
Welkom bij ReLiner. Hoe kunnen we van dienst zijn?